Ремонти на електрически двигатели

Ремонти на пълна гама електрически двигатели от 0,1 KW до 800 КW

• Монофазни и трифазни
• Ниско и високоволтови /до 800 КW/
• Променлво- и постяннотокови
• Многоскоростни
• Кранови
• Българско производство и внос

Високопроизводителното технологично оборудване и приложението на изпитани оптимални технологични процеси ни позволяват с минимална трудоемкост качествено да изпълняваме ремонтните работи В сътрудничество сме със заводи производители на ел. проводници, електроизолационни материали и др. Влагането на сертифицирани материали също гарантира високото качеството и надеждност.

Гаранционен срок – от 6 до 12 месеца, според вида на ремонта. Електрически двигатели dots